Topologije omrežja

Topologija omrežja je način, kako so omrežne naprave fizično povezane med seboj. Poznamo štiri osnovne topologije omrežij:

  • topologija vsak z vsakim (polna topologija)
  • topologija vodila
  • topologija obroča
  • topologija zvezde

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali vsako od osnovnih topologij. V tem (in vseh naslednjih) interaktivnih grafih omrežja lahko dodajaš in/ali brišeš naprave ter dodajaš, urejaš in/ali brišeš povezave med napravami.

Navodilo

Topologije omrežja: vsak z vsakim

Topologija vsak z vsakim oz. polna topologija (ang. mesh topology) je izvedena tako, da je vsaka naprava v omrežju povezana z vsemi ostalimi napravami. Vsaka povezava je povezava točka-točka, zato je malo obremenjena. Pri odpovedi ene povezave ostali del omrežja še vedno deluje. Pomanjkljivosti pa se pokažejo pri izvedbi takega omrežja, saj v velikem omrežju število povezav zelo naraste.


Vaja

Število povezav: 0/15