Topologije omrežja: zvezda

Topologija zvezde (ang. star topology) ima skupno točko (vozlišče), do katerega je pripeljana povezava točka-točka iz naprave v omrežju. Danes ta topologija prevladuje predvsem zaradi enostavnosti izvedbe ter cene omrežnih naprav in kablov. Edina resnejša pomanjkljivost predstavlja skupno vozlišče (stikalo), saj okvara na njem pomeni izpad celotnega omrežja.

Vaja

Topologije omrežja: splošno

V splošnem so topologije omrežij hibridne (ang. hybrid topology), kar pomeni, da so sestavljene iz različnih kombinacij osnovnih štirih topologij.

Spodaj si lahko ogledate primere različnih hibridnih topologij omrežij, npr. slovensko omrežje ARNES ter omrežja sosednjih držav (Italija – GARR, Avstrija – ACOnet in Madžarska – NIIF). Slovenija je s svetom povezana prek italijanskega omrežja (modra povezava) ter prek vseevropskega omrežja GÉANT (svetlo zeleni povezavi do vozlišč v Avstriji in na Madžarskem).