Topologije omrežja: vodilo

Topologija vodila (ang. bus topology) uporablja skupno povezavo, ki si jo delijo vse naprave. Skupna povezava prenaša podatke vseh naprav, zato mora biti zelo zmogljiva. Okvara na vodilu pa onemogoči večino prometa po vodilu.

Vaja

Topologije omrežja: obroč

Topologija obroča (ang. ring topology) uporablja kot vodilo sklenjeno povezavo. Na določenih točkah so priključene naprave. Tudi tukaj okvara na povezavi onemogoči komunikacijo med vsemi napravami.

Vaja