Omrežne naprave

Stikalo (ang. switch) je vozlišče omrežja pri topologiji zvezda. V njem se združijo povezave iz več končnih naprav v eno povezavo oziroma se povezava razdeli na več povezav do končnih naprav. Stikalo pošlje podatke prek povezave do naprave, ki so ji podatki namenjeni. Včasih so se v ta namen uporabljali razdelilniki (ang. hub), ki so podatke z ene povezave razpošiljali na vse ostale povezave in tako zelo obremenjevali omrežje.

Usmerjevalnik (ang. router) je naprava, ki povezuje dve ali več lokalnih ali prostranih omrežij med seboj. Naprava usmerja pakete podatkov proti cilju, lahko pa tudi preprečuje podatkom, ki so namenjeni uporabi znotraj lokalnega omrežja, da to omrežje zapustijo.

Usmerjevalnik z brezžično dostopno točko sestavljajo enota za brezžično komuniciranje, stikalo in usmerjevalnik. Brezžično omrežje in povezave na stikalu se uporabljajo za priključitev omrežnih naprav v lokalnem omrežju, usmerjevalnik pa to omrežje prek povezave WAN poveže z omrežjem WAN. Tak usmerjevalnik najpogosteje uporabljamo tudi doma.

Kaj je pravzaprav razlika med stikalom in usmerjevalnikom? Stikala uporabljamo pri ustvarjanju omrežij, usmerjevalnike pa pri povezovanju omrežij z internet. Usmerjevalnik povezuje računalnike z internetom tako, da si uporabniki delijo povezavo. Usmerjevalnik tudi izbira najboljšo možno pot, po kateri lahko potujejo paketki po omrežju kar najhitreje.