Naprave lahko med seboj povezujemo z različnimi povezavami: žična povezava, brezžična povezava, optična povezava.

  • Žična povezava se vzpostavi z omrežnim kablom. Naprave prenašajo podatke po žicah tako, da naprava, ki podatke oddaja, spreminja vrednosti električnih veličin (napetost, tok) v žici. Naprava, ki podatke sprejema, te spremembe zazna in pretvori nazaj v podatke.

  • Brezžična povezava uporablja za prenos podatkov elektromagnetno valovanje, ki ga antena oddaja v zračni ali brezzračni prostor. Antena na sprejemni strani elektromagnetno valovanje sprejme in ga spremeni najprej v vrednosti električnih veličin, nato pa v podatke.

  • Optična povezava za prenos podatkov uporablja svetlobo. Svetlobni žarek potuje po stekleni cevki. Ko naleti na steno cevke, se odbije nazaj proti sredini itd. Ker pride skoraj do popolnega odboja žarka, žarek tudi na večjih razdaljah ne oslabi. Svetloba tudi ni občutljiva na elektromagnetne motnje, ki jih povzročajo električne naprave. Zato velja prenos podatkov prek optičnih vlaken za najzmogljivejši in najhitrejši prenos podatkov.