Nove ekonomske priložnosti in nevarnosti

Nove informacijske tehnologije so eden izmed glavnih razlogov za izjemno povečanje produktivnosti v gospodarstvu. Informacijska tehnologija omogoča, da se z manj vloženega človekovega dela lahko izdela več produktov ali storitev. Povečanje produktivnosti pa povečuje vrednost in obseg gospodarstva. V družbah, ki uspešno sprejemajo nove informacijske tehnologije se je izjemno povečalo skupno družbeno bogastvo. Nove tehnologije so vir novih oblik delovnih mest in zaposlitvenih priložnosti.

Na drugi strani pa se novo pridobljeno bogastvo družb ne razporeja enakomerno. V prednosti so tisti, ki imajo sredstva, znanje in veščine, da lahko uspešno tekmujejo v visoko razvitih informacijskih družbah. Prav tako kot so novi poklici in oblike dela priložnosti za uveljavitev posameznikov, na drugi strani prinašajo manj varnosti pri zaposlitvah in povečujejo možnost revščine in izolacije od večinskega dela družbe. Povečevanje razlik na podlagi dostopnosti do informacijskih tehnologij imenujemo digitalni razkorak.

Nastanek novih poklicev

Nastajanje novih poklicev je ena od posledic razvoja novih informacijskih tehnologij. Ob neprestanem hitrem razvoju informacijskih tehnologij se pojavljajo novi poklici. Številni poklici s področja informacijskih tehnologij, ki so se uveljavili v zadnjih dveh desetletjih, so zdaj že popolnoma samoumevni: oblikovalec spletnih strani, administrator spletnega mesta, sistemski administrator, inženir razvoja komunikacij ali svetovalec tehnične pomoči za uporabnike.


Razvoj informacijskih tehnologij na področjih obdelovanja velikih količin podatkov, avtomatizacije in digitalizacije proizvodnih procesov v industriji, povezovanje poklicev informatikov z drugimi dejavnostmi bo povzročil nastanek novih informacijskih poklicev. Informacijske tehnologije so pomembne za delovanje vseh gospodarskih področij, znanosti, izobraževanja in javne uprave. Zato so poklici povezani z informacijskimi tehnologijami tudi med najbolj iskanimi.

Informatizacija delovni mest pa pomeni tudi avtomatizacijo delovnih procesov s pomočjo računalnikov. Računalniško podprta avtomatizacija delovnim procesov pa ima za posledico tudi zmanjševanje nekaterih delovnih mest. V visoko razvitih okoljih izginjajo srednje plačana delovna mesta, povečuje se število nižje plačanih storitvenih del in število visoko strokovna delovnih mest.