Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Delo na daljavo

Za teledelo štejemo tisto delo, ki omogoča opravljanje dela na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Digitalne sledi

Z uporabo računalnikov, pametnih telefonov in vseh drugih z internetom povezanih naprav posamezniki neprenehoma puščajo digitalne sledi.

Digitalni razkorak

Povečevanje razlik na podlagi dostopnosti do informacijskih tehnologij imenujemo digitalni razkorak.

Nastanek novih poklicev

Je ena od posledic razvoja novih informacijskih tehnologij, ki so pomembne za delovanje vseh gospodarskih področij, znanosti, izobraževanja in javne uprave.

Nove oblike dela

Podjetja s pomočjo novih tehnologij in načinov poslovanja zmanjšujejo obseg zaposlenih. Trajne zaposlitve nadomeščajo prožne oblike dela.

Odvisnost od
sodobnih tehnologij

Odvisnost od sodobnih tehnologij je lahko uničujoča in usodno vpliva na sposobnost normalnega vsakodnevnega delovanja.

Spletno nadlegovanje

Nadlegovanje, nasilje, ustrahovanje ali trpinčenje niso novi pojavi, s prihodom novih informacijskih tehnologij pa so dobili nove razsežnosti in oblike.

Trg varne prožnosti

Prožen trg dela z uveljavljenimi varnostnimi mehanizmi za zaposlene imenujemo trg varne prožnosti.

Zasebnost

Posameznik je pod stalnim nadzorom države, podjetij in drugih posameznikov, zato so njegove zmožnosti zaščite osebnih podatkov bistveno bolj omejene.