Spletno nadlegovanje

Kdo so povzročitelji spletnega nadlegovanja

Pri spletnem nadlegovanju storilec nima neposrednega stika z žrtvijo, zato povzročitelji ne potrebujejo fizične moči ali poguma za dejanje. Pri običajnem nadlegovanju in nasilništvu prevladujejo moški povzročitelji. Za spletno nadlegovanje pa je značilno, da so povzročitelji približno v enaki meri moškega in ženskega spola. Nadlegovalci lahko napadajo iz varnega zavetja doma in od ostalih jih loči le motiv za izvajanje nasilništva.

Povzročitelji običajnega fizičnega nasilja nad vrstniki se od ostalih razlikujejo že po videzu, obnašanju ali učnem uspehu. Običajni nasilneži na šolskem igrišču so izvajali nasilje zaradi uveljavitve lastne premoči in nadzora. Spletni nadlegovalec pa je lahko kdor koli. V šoli ali pri druženju se večinoma ne razlikujejo od drugih vrstnikov. Povzročitelji spletnega nasilja lahko nadlegujejo iz različnih vzrokov: maščevanja, nagnjenj k trpinčenju drugih ali celo dolgočasja. Zaradi oddaljenosti od žrtve se spletni nadlegovalci pogosto ne zavedajo teže in posledic svojih dejanj. Spletno nadlegovanje izvajajo, ker enostavno ni tvegano. Posledice takega početja pa so lahko hude in tragične za žrtev in povzročitelja.

Kdo so tarče spletnega nasilništva

Nadlegovanja in nasilništvo prek spleta lahko doseže vse. Spletno nadlegovanja ni omejeno le na medvrstniško nasilje. V običajni družbi se posamezniki razlikujejo glede na družbeni položaj, starost, fizično oddaljenost, spol in druge družbene lastnosti. Pri komuniciranju z drugimi posamezniki te lastnosti upoštevamo, saj imamo priučene družbene omejitve (norme) in vemo, da bomo lahko na nek način kaznovani, če bomo omejitve kršili. Pri komuniciranju prek elektronskih naprav družbene omejitve niso očitne. Skriti za navidezno anonimnostjo si omejitve drznemo kršiti. Zato so lahko žrtve spletnega nadlegovanja s strani mladih tudi starejši, učitelji, starši, sosedje ali popolni neznanci. Velja pa tudi obratno, na enak način so lahko mladi žrtve spletnega nasilja starejših ali popolnih neznancev.


Posledice spletnega nadlegovanja

Spletno nadlegovanje ima resne posledice za žrtev in povzročitelja. Žrtve spletnega nasilja občutijo tesnobo, strah, depresijo in razvijejo slabšo samopodobo. Poleg tega spletno nadlegovanje povzroča posebna negativna čustvena stanja.