Digitalni razkorak

Geografska lokacija

Dostop do informacijsko-komunikacijskih tehnologij je na podeželju ali primestnih krakih težji kot v mestih. Pomanjkanje informacijske infrastrukture v kraju bivanja posameznika omejuje njegovo enakopravno vključevanje v poklicno in družbeno življenje.

Starost

Uporaba in razumevanje novih tehnologij se pri starejših in mlajših razlikujeta. Za pripadnike mlajših generacij je samoumevno, da razumejo in lahko uporabljajo informacijske tehnologije. Znanje o uporabi so pridobili na podlagi vsakodnevnih izkušenj z elektronskimi napravami, saj so z njimi obdani že od otroštva. Starejši se morajo uporabe novih tehnologij še priučiti. Nezmožnost uporabe novih tehnologij je za starejše ena od večjih ovir pri prilagajanju družbenim razmeram in čedalje hitrejšemu načinu življenja.

Družbeno-ekonomski položaj

Družbeno-ekonomski položaj je povezan z višino dohodkov ali premoženjem posameznikov. Nove tehnološke naprave je treba kupiti in dostop do interneta plačati. Posamezniki brez dohodkov si veliko težje privoščijo slediti novim tehnologijam ali pa celo nimajo osnovnega dostopa do naprav in interneta. Večja kot je neenakost dohodkov v družbi, več je ljudi brez ustreznega dostopa do novih tehnologij. Brez možnosti dostopanja do novih tehnologij pa posamezniki v visoko razvitih družbah, v katerih je uporaba novih tehnologij nujna za vključitev na trg dela ali celo vzpostavljanje prijateljstev, postajajo še revnejši in bolj izločeni iz večinske družbe.

Zasebnost v informacijski družbi

V vseh družbah je obstajal nadzor nad posamezniki, z uveljavitvijo informacijskih tehnologij pa se je možnost nadzora močno povečala. Za visoko razvite družbe je značilno poudarjanje pomembnosti zasebnosti, po drugi strani pa jo z uporabo novih informacijskih tehnologij posamezniki čedalje težje ohranjajo. O zasebnosti govorimo kot o možnosti, da posameznik lahko zadrži podatke o sebi in ostalim omogoči dostop le do podatkov, ki jih sam želi objaviti.

Bistvo informacijske tehnologije so naprave, ki ustvarjajo, zbirajo ter analizirajo podatke in informacije. Z uporabo računalnikov, pametnih telefonov in vseh drugih naprav, povezanih z internetom, posamezniki vseskozi puščajo digitalne sledi. Posameznik je tako pod stalnim nadzorom države, podjetij in drugih posameznikov. Zaradi informacijskih tehnologij so posameznikove zmožnosti ustrezne zaščite svojih podatkov bistveno bolj omejene.